ખપ્પર ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખપ્પર ભરવું

  • 1

    (માતાને) ભોગ ધરાવવો, રાજી કરવી.