ગુજરાતી

માં ખુપાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખુપાવું1ખૂંપાવું2ખંપાવું3

ખુપાવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ખૂપવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં ખુપાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખુપાવું1ખૂંપાવું2ખંપાવું3

ખૂંપાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ખૂંપવું'નું કર્મણિ કે ભાવે.

ગુજરાતી

માં ખુપાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખુપાવું1ખૂંપાવું2ખંપાવું3

ખંપાવું3

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'ખાંપવું'નું કર્મણિ.