ખંપાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખંપાવવું

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ખાંપવું'નું પ્રેરક.

ખપાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખપાવવું

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ખપવું'નું પ્રેરક.

ખુપાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુપાવવું

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ખૂપવું'નું પ્રેરક.

ખૂંપાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખૂંપાવવું

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ખૂંપવું'નું પ્રેરક.