ખપ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખપ આવવું

  • 1

    ઉપયોગી થવું.

  • 2

    રણમેદાનમાં મરાવું.