ખપ જાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખપ જાગવો

  • 1

    ઉપયોગ શરૂ થવો; માગણી વધવી.