ખેપ ભરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખેપ ભરવી

  • 1

    દેશાવર માટે માલ ચડાવવો.