ખબર આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખબર આપવી

  • 1

    જાણ કરવી.