ખબર કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખબર કરવી

  • 1

    જાણ કરવી.

  • 2

    ખબર કાઢવી.