ખૂબ કરી! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખૂબ કરી!

  • 1

    'ભારે સારું કે જબરું કર્યું', 'વાહવાહ' એવો પ્રશંસાસૂચક ઉદ્ગાર.