ખ્યાલમાં હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખ્યાલમાં હોવું

  • 1

    વિચારવું; ધ્યાન પર લેવું.