ખ્યાલ છોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખ્યાલ છોડવો

  • 1

    વિચાર તજવો.

  • 2

    છાલ મૂકવો.