ખ્યાલ રહેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખ્યાલ રહેવો

  • 1

    યાદ હોવું; ખ્યાલમાં રહેવું.