ખ્યાલ રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખ્યાલ રાખવો

  • 1

    ધ્યાન કે સ્મરણ રાખવું; ખ્યાલમાં રાખવું.