ખરખરાજાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરખરાજાત

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પરચૂરણ ખર્ચ.

  • 2

    ઘટ; ખાધ; નુકસાન.