ગુજરાતી

માં ખરખરાટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખરખરાટ1ખુરખુરાટ2

ખરખરાટ1

પુંલિંગ

  • 1

    ખરખર અવાજ.

ગુજરાતી

માં ખરખરાટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખરખરાટ1ખુરખુરાટ2

ખુરખુરાટ2

પુંલિંગ

  • 1

    ખુર ખુર એવો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી