ખરખરાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરખરાટ

પુંલિંગ

  • 1

    ખરખર અવાજ.

ખુરખુરાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુરખુરાટ

પુંલિંગ

  • 1

    ખુર ખુર એવો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી