ખરખરી બાઝવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરખરી બાઝવી

  • 1

    ગળામાં કફ ભરાવો.