ખરચપાણી કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરચપાણી કરવાં

  • 1

    પ્રસંગ ઊજવવો; જમણવાર કરવો.

  • 2

    છૂટથી ધન વાપરવું.