ખરચપાણી ખૂટવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરચપાણી ખૂટવાં

  • 1

    પૈસાની તાણ પડવી; નિર્વાહના સાંસા પડવા.