ખરચાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરચાળ

વિશેષણ

 • 1

  ખર્ચ કરે એવું; હાથનું છૂટું.

 • 2

  મોઘું.

ખરચાળુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરચાળુ

વિશેષણ

 • 1

  ખર્ચ કરે એવું; હાથનું છૂટું.

 • 2

  મોઘું.