ગુજરાતી

માં ખરચાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખરચાળ1ખરચાળુ2

ખરચાળ1

વિશેષણ

 • 1

  ખર્ચ કરે એવું; હાથનું છૂટું.

 • 2

  મોઘું.

ગુજરાતી

માં ખરચાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખરચાળ1ખરચાળુ2

ખરચાળુ2

વિશેષણ

 • 1

  ખર્ચ કરે એવું; હાથનું છૂટું.

 • 2

  મોઘું.