ખરચી ચૂનો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરચી ચૂનો

પુંલિંગ

  • 1

    મરામત જેવા સાધારણ કામમાં લેવા જેવો-સામાન્ય પરચૂરણ ચૂનો.