ખરચ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરચ કરવું

  • 1

    વાપરવું.

  • 2

    નાતવરો કરવો.