ખરચ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરચ કરવો

  • 1

    વાપરવું.

  • 2

    નાતવરો કરવો.