ગુજરાતી

માં ખરેટુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખરેટું1ખરેંટું2

ખરેટું1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કરેટું; તરત વિયાયેલી ગાયભેંસનું દૂધ.

 • 2

  (દેવને) વાકું-કૂડું પડવું તે (ખરેટું પડવું).

ગુજરાતી

માં ખરેટુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખરેટું1ખરેંટું2

ખરેંટું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કરેટું; તરત વિયાયેલી ગાયભેંસનું દૂધ.

 • 2

  (દેવને) વાકું-કૂડું પડવું તે (ખરેંટું પડવું).