ગુજરાતી

માં ખરેટીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખરેટી1ખરેંટી2

ખરેટી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાદવ સુકાઈ ફાટી ગયેલી જમીન.

ગુજરાતી

માં ખરેટીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખરેટી1ખરેંટી2

ખરેંટી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાદવ સુકાઈ ફાટી ગયેલી જમીન.