ખરેટો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરેટો

પુંલિંગ

  • 1

    ઓઘરાળો; રેલાનો ડાઘ.

  • 2

    દાઝી ગયેલા અન્નનો પોપડો.

ખેરંટો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખેરંટો

પુંલિંગ

  • 1

    રજ; ધૂળ.

મૂળ

'ખેર' ઉપરથી