ખરતા તારા દેખાડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરતા તારા દેખાડવા

  • 1

    (દિવસે) ઠાર કરવું, મરણતોલ કરવું.