ખુરદો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુરદો કરવો

  • 1

    ખર્ચીને ખલાસ કરવું.

  • 2

    ભાગીને ભૂકો કરવો.