ખરરરખટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરરરખટ

અવ્યય

  • 1

    ઝપાટાબંધ ખરે તેમ (જેમ કે, તારો).

મૂળ

રવાનુકારી