ખેરસલ્લા કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખેરસલ્લા કરવું

  • 1

    ઉડાવી દેવું; ખર્ચી નાખવું.