ખરાદે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરાદે ચડવું

  • 1

    કસોટી થવી.