ખરાબે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરાબે ચડવું

  • 1

    બરબાદ થવું.

  • 2

    વહાણ ભાગી જવું.