ખરા બપોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરા બપોર

  • 1

    બરોબર મધ્યાહ્નનો સમય.