ખરું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરું કરવું

  • 1

    પાકું કરવું.

  • 2

    ખાતરી કરવી; પુરવાર કરવું.