ખરું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરું પડવું

  • 1

    સાચું હોવું કે તેવું પુરવાર થવું.