ખલખોલાણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખલખોલાણ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખોળાખોળ; બારીક તપાસ.

  • 2

    ખણખોદ.