ખુલ્લી આંખે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુલ્લી આંખે

  • 1

    નરી આંખે.

  • 2

    દેખતાં છતાં; જાણી જોઈને.