ખુલ્લી રીતે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુલ્લી રીતે

  • 1

    છચોક; ઉઘાડી રીતે.