ખુલ્લું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુલ્લું કરવું

  • 1

    ઉઘાડવું.

  • 2

    ઉઘાડું પાડવું; પ્રકટ કરવું.