ખુલ્લું મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુલ્લું મૂકવું

  • 1

    ઉઘાડું મૂકવું; ઉદ્ઘાટન વિધિ કરવી.

  • 2

    ખોલીને કે ખુલ્લામાં મૂકવું.