ખુલ્લું મન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુલ્લું મન

  • 1

    નિખાલસ-કશા કપટ કે પૂર્વગ્રહ વિનાનું મન.