ખુલાસો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુલાસો કરવો

  • 1

    સમજૂતી આપવી.