ખુલાસો થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુલાસો થવો

  • 1

    સ્પષ્ટતા થવી.

  • 2

    દસ્ત આવવો.