ખળભળી ઊઠવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખળભળી ઊઠવું

  • 1

    ક્ષોભ થવો.

  • 2

    કંપી-ગભરાઈ ઊઠવું.