ખળું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખળું કરવું

  • 1

    ખળામાં અનાજ કાઢવાની ક્રિયા કરવી.