ખવાસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખવાસી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખવાસણ; દાસી.

  • 2

    ખવાસની સ્ત્રી.

  • 3

    ખવાસનું કામ; સેવાચાકરી.