ખુશામતનું ખોળિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુશામતનું ખોળિયું

  • 1

    ભારે ખુશામતિયો.