ગુજરાતી માં ખસિયાણુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખસિયાણું1ખસિયાણું2

ખસિયાણું1

વિશેષણ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી છોભું; ઝંખવાણું.

મૂળ

જુઓ ખિસિયાણું

ગુજરાતી માં ખસિયાણુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખસિયાણું1ખસિયાણું2

ખસિયાણું2

વિશેષણ

  • 1

    ખશિયાણું; છોભું.

મૂળ

જુઓ ખિસિયાણું