ખેસ ખંખેરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખેસ ખંખેરવો

  • 1

    જવાબદારીમાંથી છૂટો છું-એમ જાહેર કરવું, અને ચાલ્યા જવું.