ખેસ ખંખેરી નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખેસ ખંખેરી નાખવો

  • 1

    જવાબદારીમાંથી છૂટો છું-એમ જાહેર કરવું, અને ચાલ્યા જવું.