ખેસે વળગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખેસે વળગવું

  • 1

    આશરે પડવું.

  • 2

    ન છૂટે એવું લફરું વળગવું.